คอร์สอบรมสัมนา

หลักสูตร : การสร้าง Brand ให้ติด Google สำหรับผู้ประกอบการ


การสร้าง Brand ให้ติด Google สำหรับผู้ประกอบการ

เมื่ออินเตอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ ผู้ประกอบการไม่อาจเพิกเฉย ควรต้องปรับแนวคิดเพื่อหาช่องทาง และโฮกาสให้กับธุรกิจของตนเอง โดยในการอบรมนี้จะเป็นการเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ “กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย” สามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้า/บริการ (Inbound Marketing) ของผู้ประกอบการบนอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นแบบตรงกลุ่ม เป็นการเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจ

รายละเอียดการสัมนา

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำในโลกออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขาย และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจอื่นๆ, เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานธุรกิจ, ผู้สนใจทั่วไป

ระยะเวลาในการอบรม 10.00 น. - 16.00 น.

เมื่อผ่านหลักสูตรนี้
ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึง ความสำคัญและวิธีการที่จะทำให้แบรนด์ของตน มีชื่อติดอยู่บนหน้าค้นหาของ Google, ทราบถึงวิธีการใช้งานเครื่องมือต่างๆ และทราบถึงความแตกต่างของเครื่องมือแต่ละประเภท, สามารถมองเห็นโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ , รู้วิธีการหา “ทำเลใหม่ๆ” บนโลกออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่กว้างขึ้น, สามารถเข้าใจหลักการและวิธีวัดผล จากเครื่องมือต่างๆ ได้ด้วยตนเอง

Intro Section
- ทำไมถึงต้องเป็น Google
- ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อ Brand ติด Google
- รูปแบบการทำและเครื่องมือที่ใช้งาน
- ความสัมพันธ์ของเครื่องมือในแบบต่างๆ

Essential Section
- พฤติกรรมลูกค้าบนอินเตอร์เน็ต
- การค้นหา “กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย”
- การค้นหา “ทำเลใหม่ๆ” บนอินเตอร์เน็ต

Overview Process
- วิธีการสร้างแบรนด์แบบเจาะลึก
- ตัวช่วยสำคัญ เพื่อการสร้างแบรนด์

How to Analysis
- เครื่องมือที่ใช้านต่างๆ ที่ควรทราบ
- เครื่องมือวัดผล

สอนโดย สุพจน์ ทรงเผ่า
เกี่ยวกับผู้สอน
อยู่ในวงการพัฒนาเว็บไซต์ตั้งแต่ปี 2544 ประสบการณ์ที่ผ่านมา นอกจากการเป็นโปรแกรมเมอร์, เป็นนักออกแบบระบบ, และออกแบบฐานข้อมูลแล้ว ยังทำหน้าที่ด้านการตลาดไปพร้อมกัน โดยประสบการณ์ทางการตลาดที่ผ่านมา เป็นการทำตลาดแบบออนไลน์เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เพาเวอร์เว็บ แอพพลิเคชั่น จำกัด จบการศึกษาปริญญาโท  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่จัดสัมนา

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

ค่าใช้จ่ายในการสัมนา

2,500 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0811948812, อีเมล์ info@powerweb.co.th, LINE ID : @powerweb หรือต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าสัมนาคลิกปุ่มด้านล่าง
ลงทะเบียนเข้าอบรมสัมนา