คอร์สอบรมสัมนา

หลักสูตร : อบรมการใช้งานเว็บไซต์ & เทคนิคการสร้างแบรนด์บน Social


อบรมการใช้งานเว็บไซต์ & เทคนิคการสร้างแบรนด์บน Social

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป พร้อมกับสอนเทคนิคการสร้างแบรนด์ผ่าน Facebook ,Google และ LINEเพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ได้ทราบถึงวิธีการสร้าง Brand อย่างเป็นระบบ ได้ด้วยตนเอง

รายละเอียดการสัมนา

หลักสูตรนี้ นอกจากการสอนการใช้งานระบบการทำงานที่สำคัญและจำเป็น ของระบบเว็บไซต์แล้ว ยังมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้างแบรนด์ผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น FaceBook, Google, Twitter และ LINE ทั้งในแบบฟรี และ มีค่าใช้จ่าย แต่จะเน้นที่เสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่คุ้มค่าเป็นหลัก

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเน้นการสร้างแบรนด์ และหวังผลให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก และ สร้างยอดขายได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นการสร้างแบรนด์ผ่าน Social Media เป็นหลัก

- 09.00 น. - 09.30 น. ลงทะเบียน
- 09.30 น. - 10.00 น. รีวิวเครื่องมือการทำเว็บไซต์
- 10.00 น. - 10.15 น. หยุดพัก - เครื่องดื่ม อาหารว่าง
- 10.15 น. - 11.00 น. เจาะลึกเครื่องมือที่จำเป็นและใช้บ่อย ช่วงที่ 1
- 11.00 น. - 12.00 น. เจาะลึกเครื่องมือที่จะเป็นและใช้บ่อย ช่วงที่ 2
- 12.00 น. - 13.00 น. พักเที่ยง รับประทานอาหาร
- 13.00 น. - 15.00 น. รีวิว Social Media ที่น่าสนใจ
                  - ความแตกต่างของ Social Media แต่ละแบบ
                  - รูปแบบ และวิธี ในการทำ
                  - กำหนดเป้าหมาย และ วิเคราะห์ผล

- 15.00 น. - 15.15 น. หยุดพัก - เครื่องดื่ม อาหารว่าง
- 15.15 น. - 16.00 น. ตอบข้อซักถาม
- 16.00 น. จบการสัมนา

สอนโดย สุพจน์ ทรงเผ่า
เกี่ยวกับผู้สอน
อยู่ในวงการพัฒนาเว็บไซต์ตั้งแต่ปี 2544 ประสบการณ์ที่ผ่านมา นอกจากการเป็นโปรแกรมเมอร์, เป็นนักออกแบบระบบ, และออกแบบฐานข้อมูลแล้ว ยังทำหน้าที่ด้านการตลาดไปพร้อมกัน โดยประสบการณ์ทางการตลาดที่ผ่านมา เป็นการทำตลาดแบบออนไลน์เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เพาเวอร์เว็บ แอพพลิเคชั่น จำกัด จบการศึกษาปริญญาโท  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่จัดสัมนา

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561

ค่าใช้จ่ายในการสัมนา

1,900 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0811948812, อีเมล์ info@powerweb.co.th, LINE ID : @powerweb หรือต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าสัมนาคลิกปุ่มด้านล่าง
ลงทะเบียนเข้าอบรมสัมนา