คอร์สอบรมสัมนา

หลักสูตร : อบรมการใช้งานเว็บไซต์ & เทคนิคการทำเว็บให้ติด Google


อบรมการใช้งานเว็บไซต์ & เทคนิคการทำเว็บให้ติด Google

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป พร้อมกับสอนเทคนิคและวิธีการที่จะทำให้เว็บไซต์ ติดอันดับใน Google โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทราบถึง เทคนิคและวิธีการต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการสัมนา

หลักสูตรนี้ นอกจากการสอนการใช้งานระบบการทำงานที่สำคัญและจำเป็น ของระบบเว็บไซต์แล้ว ยังมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ทางด้านเทคนิค เกี่ยวกับการทำให้เว็บไซต์ของท่านติดอันดับใน Google แบบธรรมชาติ (ไม่ต้องเสียค่าโฆษณา), ทราบถึงแนวคิดและวิธีในการหาทำเลใหม่ๆ บนโลกออนไลน์ เพื่อให้เว็บไซต์ติดอันดับใน Google ได้มากเท่าที่ต้องการ รวมทั้งจะได้เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นไปพร้อมกัน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการให้เว็บไซต์ติดหน้าแรก Google เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาในระยะยาว และต้องการที่จะเรียนรู้เทคนิคการหาทำเลใหม่ๆ บนโลกออนไลน์ เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต


- 09.00 น. - 09.30 น. ลงทะเบียน
- 09.30 น. - 10.00 น. รีวิวเครื่องมือการทำเว็บไซต์
- 10.00 น. - 10.15 น. หยุดพัก - เครื่องดื่ม อาหารว่าง
- 10.15 น. - 11.00 น. เจาะลึกเครื่องมือที่จำเป็นและใช้บ่อย ช่วงที่ 1
- 11.00 น. - 12.00 น. เจาะลึกเครื่องมือที่จะเป็นและใช้บ่อย ช่วงที่ 2
- 12.00 น. - 13.00 น. พักเที่ยง รับประทานอาหาร
- 13.00 น. - 15.00 น. เจาะลึกการทำเทคนิคการทำเว็บให้ติด Google
                  - ความสำคัญ และประโยชน์
                  - รูปแบบ และวิธี ในการทำ
                  - สิ่งที่ควรทำ และ ไม่ควรทำ
                  - เจาะลึกเครื่องมือ ที่จำเป็น
                  - เทคนิค และ หัวใจของการทำเว็บให้ติด Google

- 15.00 น. - 15.15 น. หยุดพัก - เครื่องดื่ม อาหารว่าง
- 15.15 น. - 16.00 น. ตอบข้อซักถาม
- 16.00 น. จบการสัมนา

สอนโดย สุพจน์ ทรงเผ่า
เกี่ยวกับผู้สอน
อยู่ในวงการพัฒนาเว็บไซต์ตั้งแต่ปี 2544 ประสบการณ์ที่ผ่านมา นอกจากการเป็นโปรแกรมเมอร์, เป็นนักออกแบบระบบ, และออกแบบฐานข้อมูลแล้ว ยังทำหน้าที่ด้านการตลาดไปพร้อมกัน โดยประสบการณ์ทางการตลาดที่ผ่านมา เป็นการทำตลาดแบบออนไลน์เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เพาเวอร์เว็บ แอพพลิเคชั่น จำกัด จบการศึกษาปริญญาโท  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่จัดสัมนา

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561

ค่าใช้จ่ายในการสัมนา

1,900 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0811948812, อีเมล์ info@powerweb.co.th, LINE ID : @powerweb หรือต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าสัมนาคลิกปุ่มด้านล่าง
ลงทะเบียนเข้าอบรมสัมนา