คอร์สอบรมสัมนา

หลักสูตร : อบรมการใช้งานเว็บไซต์ & เทคนิคการทำ Web Marketing


อบรมการใช้งานเว็บไซต์ & เทคนิคการทำ Web Marketing

เป็นหลักสูตรอบรมการใช้งานเว็บไซต์สำเร็จรูป พร้อมกับสอนเทคนิคการทำ Web Marketing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดการสัมนา

หลักสูตรนี้ นอกจากการสอนการใช้งานระบบการทำงานที่สำคัญและจำเป็น ของระบบเว็บไซต์แล้ว ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำ Web Marketing โดยผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการที่จะใช้งานเว็บไซต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแบบคุ้มค่า เช่น การทำให้เว็บไซต์ทำงานร่วมกับ เครื่องมืออนไลน์ในแบบต่างๆ , การสร้างแบรนด์ และยอดขาย ด้วยเว็บไซต์ เป็นต้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการทำให้เว็บไซต์ที่มีอยู่ "เป็นมากกว่าเว็บไซต์" เพื่อใช้ต่อยอดในการ "สร้างแบรนด์", "สร้างยอดขาย" ฯลฯ เพราะคุณจะได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์แบบ 360 องศา ร่วมกับเครื่องมือออนไลน์อื่นๆ

- 09.00 น. - 09.30 น. ลงทะเบียน
- 09.30 น. - 10.00 น. รีวิวเครื่องมือการทำเว็บไซต์
- 10.00 น. - 10.15 น. หยุดพัก - เครื่องดื่ม อาหารว่าง
- 10.15 น. - 11.00 น. เจาะลึกเครื่องมือที่จำเป็นและใช้บ่อย ช่วงที่ 1
- 11.00 น. - 12.00 น. เจาะลึกเครื่องมือที่จะเป็นและใช้บ่อย ช่วงที่ 2
- 12.00 น. - 13.00 น. พักเที่ยง รับประทานอาหาร
- 13.00 น. - 15.00 น. เจาะลึกการทำ Web Marketing
                  - ภาพโดยรวม, ความสำคัญ และประโยชน์
                  - โมเดลการทำ Web Marketing ในแบบต่างๆ
                  - เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
                  - เจาะลึกเครื่องมือ ที่จำเป็น
                  - เทคนิคการทำ และ ผลที่จะได้รับ

- 15.00 น. - 15.15 น. หยุดพัก - เครื่องดื่ม อาหารว่าง
- 15.15 น. - 16.00 น. ตอบข้อซักถาม
- 16.00 น. จบการสัมนา

สอนโดย สุพจน์ ทรงเผ่า
เกี่ยวกับผู้สอน
อยู่ในวงการพัฒนาเว็บไซต์ตั้งแต่ปี 2544 ประสบการณ์ที่ผ่านมา นอกจากการเป็นโปรแกรมเมอร์, เป็นนักออกแบบระบบ, และออกแบบฐานข้อมูลแล้ว ยังทำหน้าที่ด้านการตลาดไปพร้อมกัน โดยประสบการณ์ทางการตลาดที่ผ่านมา เป็นการทำตลาดแบบออนไลน์เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เพาเวอร์เว็บ แอพพลิเคชั่น จำกัด จบการศึกษาปริญญาโท  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่จัดสัมนา

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

ค่าใช้จ่ายในการสัมนา

1,900 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0811948812, อีเมล์ info@powerweb.co.th, LINE ID : @powerweb หรือต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าสัมนาคลิกปุ่มด้านล่าง
ลงทะเบียนเข้าอบรมสัมนา