คอร์สอบรมสัมนา

หลักสูตร : เทคนิคการทำ Email Marketing


เทคนิคการทำ Email Marketing

Email Marketing คือเครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญการตลาดแล้ว่า เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ (รองจาก SEO) มีต้นทุนที่ต่ำแต่ได้ผลตอบรับสูง ถ้ารู้จักใช้อย่างถูกวิธี

รายละเอียดการสัมนา

- 09.00 น. ลงทะเบียน
- 09.00 น.
  - เทคนิคการเขียนอีเมล์ให้ตรงลุ่มเป้าหมาย
  - วิธีการสร้างรูปแบบอีเมล์แบบมืออาชีพ
  - เทคนิคการสร้าง Landing Page เพื่อรองรับการคลิกจากอีเมล์
  - เคล็ดลับการส่งอีเมล์ - เมล์แบบไหน ส่งเวลาไหน จึงจะเกิดผลสูงสุด
  - วิธีวัดผลสำเร็จในการทำ Email Marketing
  - เทคนิคการหาอีเมล์ (เพิ่มจำนวนอีเมล์) อย่างมีคุณภาพ
  - สอนการใช้งานระบบ  Email Marketing อย่างละเอียด (จัดกลุ่ม, เพิ่มอีเมล์, สร้างจดหมาย, การส่งอีเมล์, ดูรายงาน)
- 12.00 น. - 12.30 น. สอบถามปัญหาและตอบข้อซักถาม
- 12.30 น. จบการสัมนา

สิ่งที่ท่านจะได้รับเพิ่มเติม
- Software สำหรับการค้นหาอีเมล์ (มีให้ 2 เวอร์ชั่น) พร้อมอธิบายการใช้งาน
- ระบบ Email Marketing ที่สามารถส่งอีเมล์ได้ไม่จำกัดจำนวน ฟรี 90 วัน

สอนโดย สุพจน์ ทรงเผ่า
เกี่ยวกับผู้สอน
อยู่ในวงการพัฒนาเว็บไซต์ตั้งแต่ปี 2544 ประสบการณ์ที่ผ่านมา นอกจากการเป็นโปรแกรมเมอร์, เป็นนักออกแบบระบบ, และออกแบบฐานข้อมูลแล้ว ยังทำหน้าที่ด้านการตลาดไปพร้อมกัน โดยประสบการณ์ทางการตลาดที่ผ่านมา เป็นการทำตลาดแบบออนไลน์เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เพาเวอร์เว็บ แอพพลิเคชั่น จำกัด จบการศึกษาปริญญาโท  สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่จัดสัมนา

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2561

ค่าใช้จ่ายในการสัมนา

1,900 บาท/ท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0811948812, อีเมล์ info@powerweb.co.th, LINE ID : @powerweb หรือต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าสัมนาคลิกปุ่มด้านล่าง
ลงทะเบียนเข้าอบรมสัมนา