เงินดิจิตอล วอลเล็ต 10,000 ซื้ออะไรได้บ้าง?

บทความทั่วไป 1,244
เงินดิจิตอล วอลเล็ต 10,000 ซื้ออะไรได้บ้าง?

เงินดิจิตอล วอลเล็ต 10,000 บาท สามารถซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข เช่น สุรา ยาเสพติด การพนัน สินค้าออนไลน์ รวมถึงไม่สามารถนำไปใช้หนี้ได้ โดยสามารถใช้จ่ายได้ภายในรัศมี 4 กิโลเมตร จากที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ตัวอย่างสินค้าที่สามารถซื้อได้ เช่น
- อาหารและเครื่องดื่ม
- ยารักษาโรค
- เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
- ข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน
- อุปกรณ์การเรียน
- เครื่องมือทำกิน
- บริการต่างๆ เช่น บริการขนส่ง บริการตัดผม บริการซ่อมแซม

ทั้งนี้ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นร้านค้าที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลแล้วเท่านั้น

<< Back

 

แนะนำ
เทศกาลไหว้พระจันทร์

เทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลที่สำคัญของชาวจีน เป็นเทศกาลแห่งความสุขและความอบอุ่นในครอบครัว

แนะนำ
อาร์ตมาร์เก็ต พิมพ์บัตรแข็ง ID Line. artmarket การ์ดสวยๆ เริ่มจำนวนน้อย

บัตรพร้อมบัตร พิมพ์สวย พิมพ์ดี พิมพ์ถูก พิมพ์เร็ว พิมพ์การ์ด ทำบัตรสมาชิก ทำบัตรส่วนลด บัตรคอนเสิร์ต บัตรพนักงาน บัตรสปอตUV บัตรอื่นๆ บัตรรันเลขไม่ซ้ำ รันเลขสีต่างๆ รันเลนนูน รันเบาร์โค๊ด แถมส่งฟรี