ความเป็นมาเทศกาลกินเจ

บทความทั่วไป 871
ความเป็นมาเทศกาลกินเจ

เทศกาลกินเจ เป็นเทศกาลทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน ตรงกับเดือน 11 หรือเดือนตุลาคมของไทย ตามปฏิทินสากล รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 9 วัน 9 คืน
คำว่า "เจ" ในภาษาจีนทางพุทธศาสนานิกายมหายานมีความหมายเดียวกับคำว่า "อุโบสถ" ดังนั้นการกินเจก็คือการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงวัน เหมือนกับที่ชาวพุทธในประเทศไทยที่ถืออุโบสถศีล หรือรักษาศีล 8 โดยไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว แต่เนื่องจากการถืออุโบสถศีลของชาวพุทธนิกายมหายานที่ไม่กินเนื้อสัตว์ จึงนิยมนำการไม่กินเนื้อสัตว์ไปรวมกันเข้ากับคำว่ากินเจ กลายเป็นการถือศีลกินเจ
เทศกาลกินเจมีจุดมุ่งหมายหลักในการชำระล้างจิตใจ ละเว้นความชั่ว ทำความดี และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ ผู้ที่ถือศีลกินเจจะงดเว้นเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ไข่ นม เนย ผลิตภัณฑ์จากนมวัว และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด รวมถึงผักที่มีกลิ่นแรง 5 ชนิด ได้แก่ กระเทียม หัวหอม กุยช่าย กระเทียมโทนจีน และใบยาสูบ
นอกจากการงดอาหารแล้ว ผู้ที่ถือศีลกินเจยังจะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์ สะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ งดเว้นการฆ่าสัตว์ งดเว้นการพูดจาส่อเสียด งดเว้นการดื่มสุราและของมึนเมา
พิธีกรรมในเทศกาลกินเจ
ในช่วงเทศกาลกินเจ ชาวไทยเชื้อสายจีนจะประกอบพิธีกรรมต่างๆ ดังนี้
-การตักบาตรเทโว เป็นการตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับเทพเจ้าและบรรพบุรุษ
-การไหว้เจ้า เป็นการไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษเพื่อขอพรให้ชีวิตมีแต่ความสุข ความเจริญ
-การแห่พระ เป็นการแห่พระเพื่อรับพรจากเทพเจ้า
-การทอดอาหารเจ เป็นการประกอบอาหารเจเพื่อถวายให้กับเทพเจ้าและอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ

-เทศกาลกินเจเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นการส่งเสริมให้ผู้คนหันมาละเว้นการเบียดเบียนสัตว์ ทำความดี และทำความดีเพื่อผู้อื่น

<< Back

 

แนะนำ
เปิดตัว iCon Face Exo Cream Skin Perfection ครีมหน้าฉ่ำ

The iCon Group เปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลผิวหน้า iCon Face Exo Cream Skin Perfection ครีมหน้าฉ่ำ ตอกย้ำความสำเร็จของ iCON FACE Brand’s ต่อจากผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้า iCon Face Serum

แนะนำ
ประวัติวันลอยกระทง

สำหรับที่มาของวันลอยกระทงในประเทศไทยนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสันนิษฐานว่า