Bitkub
Satang
Ledger

ผู้สนับสนุน

ด่วน! ใช้สิทธิ ม.33 เรารักกัน ก่อนสิ้นสุดโครงการ

ผู้สนับสนุน


 ที่มาของรูป : https://pixabay.com/th/photos/มือ-ทีม-ยูไนเต็ด-ด้วยกัน-ผู้คน-1917895/

 

ม.33 หรือ มาตรา 33 คือระบบประกันสังคมภาคบังคับที่ลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป โดยผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน โดยคำนวณจากรายได้ขั้นต่ำที่ 1,650 บาทและสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองด้วยกันทั้งหมด 7 กรณี ประกอบไปด้วย

           - ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

           - คลอดบุตร

           - สงเคราะห์บุตร

           - ว่างงาน

           - ทุพพลภาพ

           - ชราภาพ

           - ตาย

ปัจจุบันภาครัฐให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส-19 โดยเฉพาะผู้ประกันตนเองในมาตรา 39 และ 40 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ไม่มีงานประจำหรือประกอบอาชีพอิสระ ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้ได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ประกันตนมาตรา 33 เนื่องจากผู้ประกันตนมาตรา 33 ยังมีงานประจำให้ทำและมีรายจากเงินเดือนเข้ามาทุกเดือน แต่เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและให้ผู้ประกันตนทุกมาตราได้รับการช่วยเหลือที่เท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีโครงการ ม.33 เรารักกัน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกันตน ม.33 ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือและเยียวยาในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้ผู้ประกันตน ม.33 จะได้รับผลน้อยกว่าผู้ประกันตนในมาตราอื่น ๆ แต่ใช่ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เพราะบางสถานประกอบกิจการจำเป็นที่จะต้องลดเงินเดือนของพนักงานที่มิได้ไปทำงานหรือทำงานอยู่บ้านตามนโยบายของรัฐบาล จึงทำให้ได้รับเงินเดือนหรือรายได้ไม่ครบจำนวนนั่นเอง

ม.33 เรารักกัน คืออะไร

ม.33 เรารักกัน คือ โครงการให้เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 6,000 บาทต่อคน โดยจะได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือ สัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ติดต่อกัน ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถเช็คสิทธิ์ของตนเองได้ที่ ม33เรารักกัน.com จากนั้นทำการโหลดแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เพื่อใช้สิทธิผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สำหรับท่านใดที่ตรวจเช็กสิทธิ์แล้วไม่พบรายชื่อของตนเอง สามารถแจ้งเพื่อทบทวนสิทธิ์หรือติดต่อไปยังสายด่วนโครงการ ได้ที่เบอร์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยโครงการ ม.33 เรารักกัน เดินทางมาถึงใกล้วันปิดโครงการแล้ว หากใครที่ยังใช้สิทธิ์ไม่หมดหรือยังมีเงินคงค้างในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ให้รีบทำการใช้สิทธิ์ให้หมด เพราะหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้วเงินที่ค้างในระบบจะไม่สามารถนำมาใช้จ่ายได้อีก ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านร้านถุงเงิน โครงการประชารัฐ, ร้านค้าคนละครึ่ง, ร้านค้า เราชนะและขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมรายการ

แม้โครงการ ม.33 เรารักกันที่ภาครัฐออกมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังจะปิดโครงการลงนั้น ยังมีโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ที่กำลังจะออกมาช่วยเหลือประชาชนในช่วงต้นปี 2565 และอาจมีโครงการอื่น ๆ ที่จะตามมาในอนาคต เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถช่วยเหลือตนเองและเอาตัวรอดจากวิกฤตในครั้งนี้ได้

 

 ที่มาของข้อมูล

-          https://www.bangkokbiznews.com/news/958547

-          https://www.xn--33-nqia4jubqa0kcg0o.com/


ม.33 เรารักกัน 

 

 

 

ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

 • บทความล่าสุด
 • มาดูกัน วัคซีนโควิด มีกี่แบบ พร้อมบอกเหตุผลทำไมเราถึงต้องฉีด!
  มาดูกัน วัคซีนโควิด มีกี่แบบ พร้อมบอกเหตุผลทำไมเราถึงต้องฉีด!  34
  บทเรียนจาก คนละครึ่ง มีประโยชน์อย่างไร กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่
  บทเรียนจาก คนละครึ่ง มีประโยชน์อย่างไร กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่  67
  จุดเด่นของโครงการ เราชนะ vs จุดบกพร่องที่ต้องนำไปขบคิด
  จุดเด่นของโครงการ เราชนะ vs จุดบกพร่องที่ต้องนำไปขบคิด  76
  5 เมนูอาหารไทยโบราณ กินอร่อยช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน
  5 เมนูอาหารไทยโบราณ กินอร่อยช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน  99
  ด่วน! ใช้สิทธิ ม.33 เรารักกัน ก่อนสิ้นสุดโครงการ
  ด่วน! ใช้สิทธิ ม.33 เรารักกัน ก่อนสิ้นสุดโครงการ  98
 • อื่นๆ ที่น่าสนใจ