Bitkub
Satang
Ledger

ผู้สนับสนุน

ฟังทางนี้ ถ้าอยากเกษียณแบบมีสุข

ผู้สนับสนุน


ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้าทันสมัยและคนส่วนใหญ่หันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ทำให้แนวโน้มของคนในปัจจุบันมีอายุยืนยาวขึ้น และต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณที่นานขึ้นด้วยนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่เราควรจะต้องหันมาใส่ใจวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณกัน

เราต้องวางแผนก็เพราะเมื่อถึงเวลาเกษียณรายได้ที่เคยได้จากการทำงานก็จะหายไป ในขณะที่เรายังต้องใช้จ่ายอยู่ แถมยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นค่ารักษาพยาบาลจากโรคและความเสื่อมถอยของร่างกายเมื่อก้าวเข้าสู่วัยชรา ถ้าเราไม่คิดวางแผนสำหรับวัยเกษียณไว้ เมื่อถึงเวลานั้นแม้ว่าเราอยากจะพึ่งพาตัวเองขนาดไหนก็คงทำไม่ได้ เพราะเรี่ยวแรงทำงานก็แทบจะไม่มีแล้ว คุณภาพชีวิตก็จะไม่ดีและชีวิตบั้นปลายก็จะลำบากและไม่มีความสุข

การวางแผนเกษียณควรเริ่มด้วยการตั้งเป้าหมายก่อนว่า เมื่อถึงเวลานั้นเราอยากมีชีวิตแบบไหน เราต้องการมีเงินเพื่อใช้จ่ายแต่ละเดือนเท่าไหร่ถึงจะพอและอยู่ได้แบบสบายไม่ลำบากสูตรที่คนส่วนใหญ่ใช้กัน ก็คือ ให้คิดค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ เท่ากับ 70% ของค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน แล้วลองคาดการณ์ดูว่าหลังเกษียณเราจะมีชีวิตต่ออีกกี่ปี เช่น ถ้าค่าใช้จ่ายปัจจุบันเดือนละ 50,000 บาท 70% ก็เท่ากับ 35,000 บาท เราคาดว่าจะมีชีวิตหลังเกษียณ20 ปี ก็เอา 35,000x 20x 12 = 8,400,000 บาท ตัวเลขนี้คือเงินเก็บที่เราต้องมีเมื่อเราเกษียณอายุเพื่อใช้จ่ายหลังจากนั้น

ถ้าเริ่มวางแผนเก็บเงินตั้งแต่เริ่มทำงานแรก ๆก็จะมีเวลาเก็บเงินนาน เป้าหมายเงินเกษียณก็จะไม่เป็นภาระกับเรามากนัก แต่ถ้าเราคิดช้ากว่าจะเริ่มเก็บก็ปาเข้าไป 40 แล้ว เราต้องเก็บเงินต่อเดือนมากกว่ามากจึงจะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากการวางแผนด้วยการเก็บเงินเองแล้ว ยังมีช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้มีเงินใช้ในยามเกษียณอีกหลายช่องทางด้วยกัน ดังนี้

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน ถ้าในช่วงวัยทำงาน เรามีการลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น กองทุน ทองคำหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ให้ดอกผลอย่างต่อเนื่อง ทรัพย์สินเหล่านี้ก็จะเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนเป็นเงินไว้ให้เราใช้จ่ายในยามเกษียณได้

ประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นรูปแบบประกันชีวิตที่นำค่าเบี้ยประกันที่เราส่งไปลงทุนเพื่อให้ได้เกิดผลตอบแทน และคืนกลับมาเป็นเงินรายเดือนหลังจากเราเกษียณอายุการซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญนี้ช่วยให้เราวางแผนค่าใช้จ่ายหลังเกษียณได้ง่ายขึ้น มีความเสี่ยงต่ำ ระยะเวลาก่อนเกษียณอายุยังได้รับความคุ้มครองจากประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันยังนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนเพื่อประหยัดภาษีเงินได้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF เป็นรูปแบบการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่นำเงินซื้อหน่วยลงทุนของเราไปลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นนักลงทุนจะขายหน่วยลงทุนได้ก็ต่อเมื่อมีอายุถึงตามที่กำหนด คือ 55 ปีบริบูรณ์เท่านั้น และต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี การเลือกสะสมเงินโดยซื้อหน่วยลงทุนใน RMF ทำให้มั่นใจว่าเมื่อเกษียณสามารถขายหน่วยลงทุนมีเงินก้อนเก็บไว้ใช้ และเงินซื้อหน่วยลงทุนยังสามารถนำมาหักค่าลดหย่อนเพื่อประหยัดภาษีได้อีกด้วย

เงินบำเหน็จบำนาญจากประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคมที่หักจากเงินเดือนทุกเดือน นอกจากจะเป็นสวัสดิการรักษาพยาบาล ค่าคลอดบุตร ค่าสงเคราะห์บุตร ฯลฯ แล้ว ยังมีส่วนที่เป็นเงินบำเหน็จบำนาญด้วย  เมื่ออายุถึงวัยเกษียณจะได้รับเงินเป็นก้อนหรือรายเดือนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เงินส่วนนี้ก็จะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายเมื่อเราแก่ตัวลงได้

ใครที่ไม่อยากลำบากตอนแก่ ก็ต้องเริ่มวางแผนเกษียณด้วยการเก็บออมและลงทุนกันเสียตั้งแต่วันนี้

***ขอบคุณรูปภาพจาก pixabay.com


ผู้สนับสนุน

แสดงความคิดเห็น

 • บทความล่าสุด
 • 5 เว็บไซต์สุดเก๋ ลอยกระทงออนไลน์ ที่ไม่ควรพลาด
  5 เว็บไซต์สุดเก๋ ลอยกระทงออนไลน์ ที่ไม่ควรพลาด  115
  ไขปริศนา กระเช้าสีดา ชื่อต้นไม้ที่มีอยู่จริงเกี่ยวอะไรกับละครช่องดัง
  ไขปริศนา กระเช้าสีดา ชื่อต้นไม้ที่มีอยู่จริงเกี่ยวอะไรกับละครช่องดัง  153
  SGS (Secondary Grading System) ระบบประเมินผลการเรียนใหม่ ที่นักเรียนและผู้ปกครอง
  SGS (Secondary Grading System) ระบบประเมินผลการเรียนใหม่ ที่นักเรียนและผู้ปกครอง  264
  รู้หรือไม่ทำไม Popcat กลายเป็นกระแสดังระบบโลก
  รู้หรือไม่ทำไม Popcat กลายเป็นกระแสดังระบบโลก  215
  เปรียบเทียบ อาการโควิด 3 สายพันธุ์ที่ระบาดในไทย และข้อแตกต่างจากอาการไข้อื่นๆ
  เปรียบเทียบ อาการโควิด 3 สายพันธุ์ที่ระบาดในไทย และข้อแตกต่างจากอาการไข้อื่นๆ  307
 • อื่นๆ ที่น่าสนใจ