ครูฟิลิปปินส์กลุ่ม FATE จัดแคมป์สอนภาษาอังกฤษฟรี

ข่าวกิจกรรมต่างๆ 8,036
ครูฟิลิปปินส์กลุ่ม FATE จัดแคมป์สอนภาษาอังกฤษฟรี

คณะครูชาวฟิลิปปินส์กลุ่ม FATE (Filipino Ajarns Toward Education) จัดแคมป์สอนภาษาอังกฤษฟรีเป็นระยะเวลา 2 วัน แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยจัดการเรียนการสอนในบรรยากาศสนุกสนาน สร้างความกล้าในการสื่อสาร พร้อมนำเทคนิคการใช้ท่าทางประกอบการสอนมาใช้ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมายได้ง่าย0

ดร.ปราณี หนูขาว ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “ใน นามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างมากและขอขอบคุณคณะครูชาวฟิลิปปินส์กลุ่ม FATE ที่ได้มาจัดแคมป์สอนภาษาอังกฤษฟรีเป็นเวลา 2 วัน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรักการเรียนภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้มีการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างเรียนในแคมป์ โดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ความสนใจเข้าเรียนกว่า 90 คน

นางสาวดิว อินทะกนก ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ กล่าวว่า “โรงเรียน นานาชาติกีรพัฒน์ภูมิใจและยินดีเป็นอย่างมากและขอแสดงความยินดีต่อคณะครูชาว ฟิลิปปินส์กลุ่ม FATE สำหรับการริเริ่มจัดแคมป์ภาษาอังกฤษขึ้น การร่วมแรงร่วมใจในการมีจิตอาสาของคณะครูอาสาสมัคร จัดสรรเวลาในช่วงวันหยุดจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญยิ่ง โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ของเรายังคงมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสนับสนุน กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การจัดแคมป์ภาษาอังกฤษสำหรับชุมชนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนไทย

คณะครูชาวฟิลิปปินส์กลุ่ม FATE ที่เดินทางไปสอนภาษาอังกฤษครั้งนี้ประกอบด้วยครูชาวฟิลิปปินส์ 12 คน จาก 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ โรงเรียนนานาชาติสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล รังสิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี และยังมีอาสาสมัครชาวฟิลิปปินส์ และอาสาสมัครชาวไทยอีก 2 คน

สำหรับ ที่พักและอาหารสำหรับคณะครูที่ไปจัดแคมป์ภาษาอังกฤษที่โรงเรียนวัดแก้วศิลา รามครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสโมสรลีโอพลายแก้ว

ระหว่าง การเรียนในแคมป์ภาษาอังกฤษฟรีมีการแยกนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีชื่อกลุ่มเป็นภาษาอังกฤษตามชื่อสัตว์ต่างๆ คณะครูชาวฟิลิปปินส์กลุ่ม FATE ได้นำเทคนิคการใช้ท่าทางประกอบมาประกอบในการเรียนการสอน มีการสอนร้องเพลงภาษาอังกฤษ “We are Friends” ที่แปลเป็นภาษาไทยว่า “เราเป็นเพื่อนกัน” ซึ่งมีทำนองมาจากเพลง “ดิ โอว์ แมน” (The Old Man) โดยส่วนใหญ่จะรู้จักในชื่อเพลง “บาร์นี่ย์ – ไอ เลิฟ ยู” (Barney – I Love You) ประกอบท่าทางที่สื่อความหมายถึงมิตรภาพและความเป็นเพื่อนทำให้เรียนรู้ไปใน ตัว

นางสาวแมรี่ โรส อัลเบอร์โต
ผู้ประสานงานคณะครูชาวฟิลิปปินส์กลุ่ม FATE จากโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ กล่าวว่า “การ ใช้ท่าทางที่แสดงความหมายประกอบช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และจำความหมาย คำภาษาอังกฤษ เป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งในการแสดงท่าทางประกอบประโยคเต็มๆ หรือวลี อย่างไรก็ตามประโยคที่สมบูรณ์สามารถทำท่าทางประกอบได้ง่ายเช่นกัน

ทาง ด้านนางสาวอบิเกล อัลวาเรซ สมาชิกคณะครูชาวฟิลิปปินส์กลุ่ม FATE จากโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์ และพิธีกรในแคมป์ภาษาอังกฤษ กล่าวเสริมว่า “ตราบ เท่าที่นักเรียนสนุกกับการร้องเพลง รวมถึงใช้ภาษาท่าทางในการช่วยต่อยอดเรื่องประโยคภาษาอังกฤษในการเรียน ภาษาท่าทางจึงมีประโยชน์มาก

การใช้เพลงประกอบท่าทางในการ เรียนในแคมป์ภาษาอังกฤษทั่วโลกได้มีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นสื่อการ เรียนที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น เพลง “อีฟ ยู อาร์ แฮ้ปปี้” (If You’re Happy) ที่มีคำว่า “Happy” ก็ให้ทำท่าปรบมือไปด้วย หรือคำว่า “angry” ให้ ทำท่ากระทืบเท้าประกอบ เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีเพลงจำนวนมากที่อาจจะมีท่าทางประกอบยากเมื่อเป็นประโยคเต็มๆ ขณะที่ภาษาท่าทางสามารถแสดงรูปประโยคหรือวลีได้ง่ายกว่าเพียงใช้นิ้วและมือ ทำท่าทางประกอบ โดยตราบเท่าที่มีการใช้อย่างถูกต้องและยังคงไว้ ซึ่งความสนุกสนาน ภาษาท่าทางเป็นสื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษได้ อีกทั้งเพลง “We are Friends” ยังตอกย้ำเป้าหมายและสไตล์ในการสอนของกลุ่มสำหรับแคมป์ภาษาอังกฤษที่จัดโดย FATE อีกด้วย” ” นางสาวอัลเบอร์โต กล่าว

เมื่อพูดถึงการเรียน แคมป์ภาษาอังกฤษในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ พรสวรรค์ ไพลิน กัญญารัฐ แอริน และอนุชิต มูลละคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และจันทร์จิรา จันทบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ที่ต่างยกมือขอเป็นตัวแทนของเพื่อนๆ ระดับประถมศึกษาตอนต้นเล่าว่า “พอคุณครูบอกว่าจะมีคณะครูชาวต่างชาติมาจัดแคมป์ภาษาอังกฤษให้นักเรียนฟรีใน วันเสาร์และวันอาทิตย์ พวกหนูดีใจมาก พวกหนูอยากมาเรียน พอมาแล้วดีมาก พวกหนูได้ความรู้ภาษาอังกฤษ ได้มีโอกาสพูดภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ ได้แสดงออก ได้ร้องเพลง ได้เล่นเกม ใครตอบถูกก็มีรางวัลให้ด้วย มีรางวัลเยอะมาก พวกหนูชอบครูที่มาสอนทุกคน

ครูชาวฟิลิปปินส์สอนสนุก ตลก พวกหนูอยากให้ครูมาสอนทุกเดือนเลยค่ะ (ครับ)”

นราวัลย์ กำลังหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่าว่า “หนู ชอบทุกอย่างที่คณะครูชาวฟิลิปปินส์มาสอนแม้ว่าจะเป็นการเรียนในวันเสาร์ วันอาทิตย์ก็ตาม ทำให้พวกเรากล้าพูดมากขึ้น หนูบอกครูอาสาสมัครคนไทยไปแล้วว่า ครั้งต่อไปพวกหนูอยากเรียนเกี่ยวกับประโยค เรียนพวกคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พวกคำสนทนา รวมถึงการผูกประโยคเพราะคิดว่าจะเป็นประโยชน์มาก รวมทั้งการเรียนในแคมป์ภาษาอังกฤษยังสามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนในห้อง เรียนได้ด้วยค่ะ

ณัฐวารี มีน และอมรรัตน์ อัญชลี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นมัธยมกล่าวว่า “พวก หนูขอขอบคุณคณะครูชาวฟิลิปปินส์ที่ตั้งใจมาสอนพวกหนูที่เป็นนักเรียนต่าง จังหวัด พวกหนูชอบมากเพราะแคมป์ภาษาอังกฤษระยะเวลา 2 วัน ทำให้พวกหนูได้มีโอกาสฝึกฝนใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติจริงๆ ทุกอย่างดีมาก ทั้งการสอน การฝึกพูด การร้องเพลง เรียนสนุก ไม่เครียด มีของรางวัลให้เมื่อตอบคำถามภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง เมื่อไม่แน่ใจหรือว่าไม่เข้าใจที่คุณครูพูดจริงๆ ก็จะมีครูผู้ช่วยสอนคนไทยคอยช่วยแนะนำและแปลให้ พวกหนูก็บอกครูอาสาสมัครที่เป็นคนไทยไปเหมือนกันว่าสำหรับแคมป์ภาษาอังกฤษ ครั้งต่อไป พวกหนูอยากจะเรียนการสนทนาให้มากขึ้น เรียนคำศัพท์ใหม่ๆ หรืออย่างคำประเภทอาหาร หรือสิ่งของต่างๆ เพื่อว่าจะสามารถฝึกพูดเป็นประโยคได้ค่ะ

ปัจจุบันนักเรียนไทย มีความกล้าแสดงออกมากขึ้น แม้ว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราแต่เราอาจจะยังไม่ค่อย ได้คลิกข้อมูล หรือรายละเอียดการเรียนภาษาอังกฤษในโลกออนไลน์กันมากนัก การลองคลิกหาบทเรียน การสนทนา หรือแม้แต่ดูภาพยนตร์ ฟังเพลงภาษาอังกฤษออนไลน์ก็จะช่วยได้มาก ทำให้เราได้คุ้นหู คุ้นสำเนียงภาษาอังกฤษ การหาโอกาสหัดพูดภาษาอังกฤษกับทั้งครูไทย หรือครูชาวต่างชาติ หรือแม้แต่ในกลุ่มเพื่อนด้วยกันเอง จะพูดผิดก็ไม่เป็นไร แต่จะดีไม่น้อยหากมีคนคอยแนะนำประโยคหรือคำพูดที่ถูกต้องให้ ยิ่งถ้าได้มีโอกาสเรียนกับคุณครูชาวต่างชาติด้วยแล้วถือเป็นโอกาสดีอย่าง แคมป์ภาษาอังกฤษที่คณะครูชาวฟิลิปปินส์กลุ่ม FATE มาจัดให้ฟรีที่โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม ทำให้ได้มีโอกาสเห็นว่านักเรียนไทยมีความตั้งใจอยากเรียน และอยากสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติ เรียนภาษาอังกฤษสนุกจริงๆ English is Fun


ร่วมประชาสัมพันธ์โดย : AsiaAds.NET

<< Back