เหมราชฯ นำผู้นำชุมชนศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ

ข่าวกิจกรรมต่างๆ 7,101
เหมราชฯ นำผู้นำชุมชนศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนำผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชน จากเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร และสมาชิกในชุมชนต่างๆ โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเหมราช จำนวนกว่า 200 ท่าน ศึกษาดูงานด้านต่างๆ อาทิ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมและการเกษตร การวิจัยและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานของเหมราชฯ ได้ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

บรรยายภาพ: นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (แถวยืนหน้าเวที/กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์โครงการที่พักอาศัย บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้นำชุมชนเข้าศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วว.) โดยมี นายสายัณห์ ตันพานิช (แถวยืนหน้าเวที/ กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะชมสถานที่และศึกษาดูงานอย่างทั่วถึง

ร่วมประชาสัมพันธ์โดย :
AsiaAds.NET

<< Back