สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาคและการกำหนดมาตรฐาน

งานสัมนา 7,981
สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาคและการกำหนดมาตรฐาน

ท่านเคยรู้จัก Fine Bubble หรือไม่ ??? เทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาค คืออะไร ???

กุญแจ สำคัญสำหรับการลดต้นทุนเพื่อกิจการของท่าน กำลังถูกไขใน... สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาคและการกำหนดมาตรฐานในประเทศไทย “การกำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาค : การกำเนิดฟองอากาศและการประยุกต์ใช้"

ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารอำนวยการ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ร่วมกับFBIA

ร่วมค้นหานวัตกรรมแห่งอนาคตนี้ได้ในงานสัมมนา (ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ท่านผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท ซีพอยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด โทร. 02-6652533 อีเมล์ nopparat@c-point.co.jp

*หมาย เหตุ* เทคโนโลยี Fine Bubble นี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรม อาทิ การล้างทำความสะอาด การแพทย์ ยา การดูแลสุขภาพ เกษตรกรรม การประมง การผลิตอาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น

ร่วมประชาสัมพันธ์โดย : AsiaAds.NET

<< Back