I am doing it ร่วมสร้างวินัยที่ดีกับ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ปีที่ 4

ข่าวกิจกรรมต่างๆ 7,134
I am doing it ร่วมสร้างวินัยที่ดีกับ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ปีที่ 4

กรุงเทพฯ (2 ธ.ค. 57) – เมื่อเร็วๆ นี้ “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์” ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดคุณภาพ โดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด จัดกิจกรรมในโครงการ “I am doing it ร่วมสร้างวินัยที่ดีกับ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ปีที่ 4” ให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการชดเชยน้ำให้ร่างกาย และรณรงค์การคัดแยกชิ้นส่วนขวดน้ำพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณประสิทธิ์ เมืองใส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 คุณเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และ คุณธวัชชัย ทัพเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี ร่วมเปิดกิจกรรม โดยมี คุณอาณัติ จุลินทร ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ให้การต้อนรับและกล่าวรายละเอียด

คุณอาณัติ จุลินทร ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ มุ่งมั่นผลิตน้ำดื่มคุณภาพเพื่อคนไทย โดยใส่ใจควบคุมมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาด มีคุณภาพ สำหรับทุกคนในครอบครัว นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังวินัยในการรักษา สิ่งแวดล้อม ด้วยการแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลแก่เด็กและเยาวชน โดยได้สานต่อพันธกิจดังกล่าวภายใต้โครงการ ‘I am doing it ร่วมสร้างวินัยที่ดีกับ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์’ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

โครงการ I am doing it เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจแบบยั่งยืนแก่เยาวชนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นจิตสำนึก โดยเริ่มต้นจากการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการชดเชยน้ำให้ร่างกายอย่างเพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจากร่างกายของเรามีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง 2 ใน 3 ส่วน การทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันทำให้ร่างกายของเราสูญเสียน้ำตลอดทั้งวัน เราจึงควรดื่มน้ำสะอาดและมีคุณภาพวันละ 8 แก้ว เพื่อชดเชยให้ร่างกายได้รับคุณประโยชน์และความสดชื่นจากน้ำ อย่างเต็มที่ โดยไม่มีสารอาหารอื่นที่เกินความจำเป็นมาเจือปน” คุณอาณัติ กล่าว

หลังจากเปิดรับคุณประโยชน์เข้าสู่ร่างกายแล้ว เรายังรณรงค์ให้เยาวชนรู้จักการทำความดีคืนสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกฝังนิสัยของการแกะฉลาก แยกฝา แยกขวด ซึ่งเราจะนำขวดน้ำพลาสติกที่ผ่านการคัดแยกไปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เพื่อนำมาผลิตเป็นเสื้อกันหนาว ก่อนจะนำไปแจกจ่ายแบ่งปันความอบอุ่นให้กับสังคมต่อไป ซึ่งในปีนี้เราได้แจกจ่ายเสื้อกันหนาวจำนวนกว่า 950 ตัว แก่น้องๆ นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 9 โรงเรียน” คุณอาณัติ กล่าวเสริม

นอกจากนี้ “เนสท์เล่ เพียวไลฟ์” ยังได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคม ได้แก่
1) มอบอุปกรณ์กีฬาและ สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 โรงเรียน
2) มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
3) มอบห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะให้กับโรงเรียนแม่วินสามัคคี

คุณประสิทธิ์ เมืองใส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 กล่าวว่า “กิจกรรมให้ความรู้ในวันนี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการดูแลต้นน้ำลำธาร เป็นต้น โครงการ I am doing it ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นมนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคมให้กับเด็กๆ ทำให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสังคมโลก

คุณเกศริน ตุ่นแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “โครงการ I am doing it มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ กระตุ้นให้เกิดการลงมือทำ ซึ่งการแกะฉลาก แยกฝา แยกขวด เป็นขั้นตอนง่ายๆ ที่เด็กๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้ที่บ้าน ช่วยให้พวกเขาเห็นภาพของการลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

คุณธวัชชัย ทัพเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี กล่าวว่า “นอกจากจิตสำนึกของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว กิจกรรมในวันนี้ยังช่วยปลูกฝังความมีวินัยให้กับเด็กๆ ทำให้พวกเขาเห็นคุณค่าของสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว กระตุ้นให้พวกเขาเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่จะคิดค้นวิธีนำสิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เด็กชายอัครพล ทูกมูแฮ และเด็กหญิงรพีพรรณ จันทรามูล ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนแม่วินสามัคคี กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้เรียนรู้วิธีรักษาสิ่งแวดล้อมแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน คิดว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอน ส่วนกิจกรรมในวันนี้ทั้งสนุกและให้ความรู้ เป็นแรงบันดาลใจให้อยากทำสิ่งดีๆ เพื่อโลกของเราในทุกๆ วัน

ตลอดระยะเวลาที่เราได้ดำเนิน โครงการ I am doing it ร่วมสร้างวินัยที่ดีกับ เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เราได้รับกระแสตอบรับที่ดีเสมอมา เยาวชนเกิดความกระตือรือร้นในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ หวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านประสบการณ์จริง จุดประกายให้พวกเขาคิดสร้างสรรค์วิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง รวมถึงเกิด แรงบันดาลใจที่จะแบ่งปันความรู้นี้ให้กับผู้อื่น โดยเริ่มต้นจากสมาชิกในครอบครัว เพื่อนและคุณครูที่โรงเรียน ชุมชน และสังคมต่อไป” คุณอาณัติ กล่าวสรุป

“Nestlé…Good Food, Good Life”ร่วมประชาสัมพันธ์โดย : AsiaAds.NET

<< Back